Kirtan-Mantra zingen

Ecstatic Chant is eigenlijk een nieuwe naam voor wat ik eerst een Kirtan-Mantra Happening noemde.
In een Kirtan-Mantra Happening zingen we samen eenvoudige Kirtan-Mantra’s in call-response vorm. Vooraf zijn er een aantal oefeningen om je vrije zingen en vrije Zijn te stimuleren.


ecstatic chant stembevrijding

Je bent vrij om te doen wat je wilt, zolang je maar op 1 of andere manier aan de bijeenkomst deelneemt. Dat kan zijn door te zingen, te klappen, een percussie-instrumentje te bespelen, te dansen, te mediteren.

Tussen de Mantra’s door is er Stilte, een meditatief moment om te ervaren wat er binnen in Jou aanwezig is. Dat is het enige wat echt van je gevraagd wordt,  tussendoor echt Stil zijn.
Verder is het wel leuk als je een groot gedeelte meezing, om het geheel mee te helpen dragen. Hoe je zingt is niet belangrijk, Hard of zacht, hoog of laag, mooi of een beetje vals, het mag en kan allemaal tijdens de Ecstatic Chant.
Een mooie stem of zangervaring is daarom helemaal niet belangrijk.